Category Archives: HiPko – 2.razred

Namenjeno učenicima 2. razreda Tehničar mehatronike – predmet Hidreuličke i pneumatske komponente.

RAZVODNICI – RAZVODNI VENTILI

DEFINICIJA I ULOGA
Razvodni ventili su mehaničke konstrukcije sastavljene od čvrstih mašinskih elemenata. Služe za pokretanje, zaustavljanje i usmeravanje energije tj. toka sabijenog vazduha u pneumatici ili toka ulja pod pritiskom u hidraulici. Iz gornjeg nabrajanja sledi da je razvodni ventil praktično izvršni organ upravljačkog sistema i obavlja naredbe koje kreira upravljačka logika.
Treba naglašavati da razvodni ventil nije konstruisan za obavljanje regulacionih zadataka, dakle ne može da menja intenzitet pritiska ili protoka. Za regulaciju imamo posebne za to konstruisane ventile.

Detaljnije o razvodnim ventilima: