Category Archives: Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

Obrazovni profil mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje je formiran sa namerom da se omogući implementacija najsavremenijih računarskih i informatičkih dostignuća u oblasti mašinstva.

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje u Tehničkoj školi Zaječar

Ovaj tekst je dostupan u PDF verziji OVDE

Tehnička škola Zaječar  je uspešno obrazovala veliki broj generacija učenika za zanimanje mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

Ovaj obrazovni profil učenicima daje mogućnost sticanja neophodnog teorijskog znanja iz oblasti mašinstva (tehničko crtanje, mehanika, mašinski elementi, konstruisanje, robotika, hidraulika i pneumatika, termodinamika,…) a potom kroz 700 časova vežbi, odnosno neposrednog rada pomoću kompjutera sa najnovijim verzijama programskih paketa (CAD paketi: Auto CAD, Pro DESKTOP, SolidWorks (tutorijal na srpskom jeziku-SolidWorks za pocetnike), MS Office paket programa (Word, Excel, PowerPoint,…) C++…), to znanje pretvaraju u praktičan rad.

Primeri urađeni programom SolidWorks

Primeri urađeni programom SolidWorks – KLIKNI / TAPNI na sliku

Na taj način, učenici se u savremenim školskim kabinetima za ,, kompjutersku grafiku“, osposobljavaju za pisanje programa, projektovanje modela i sklopova kao i izradu gotovih proizvoda, dok u školskoj radionici i pogonima fabrika (FMT, FKZ, Gorenje, Pivara,…) u Zaječaru i okruženju, svoje znanje praktično proveravaju na konkretnim radnim zadacima.

Ovaj profil je namenjen svima koji vole razne mašine, mehanizme i uređaje, a pre svega kompjutere.
Na časovima „Modeliranja ME i K“ i „Konstruisanja“ i dr. predmeta u radu sa učenicima primenjuju se savremene aktivne metode učenja uz obaveznu primenu multimedijalnih sadržaja i raznih programa na kompjuterima, prema principu „jedan učenik jedan kompjuter“.

U toku školovanja organizuju se posete firmama, sajmovima i projektantskim biroima gde se učenici mogu bliže upoznati sa konkretnim poslovima kojima se bavi stručnjak ovog profila.
Spisak opšteobrazovnih i stručnih predmeta po razredima sa nedeljnim i godišnjim brojem časova teorije i vežbi možete pogledati na linku nastavni plan za MTzaKK.

Primeri urađeni programom SolidWorks

Primeri urađeni programom SolidWorks – KLIKNI / TAPNI na sliku

Po završenom obrazovanju, učenici će biti osposobljeni za izradu tehničke dokumentacije , modeliranje standardnih i nestandardnih mašinskih elemenata, modeliranje mašinskih sklopova i konstrukcija, generisanje tehničke dokumentacije, za dosledno korišćenje srpskih i međunarodnih standarda (SRPS, ISO i dr.) i pravilnu upotrebu stručne literature, za osećaj tačnosti, urednosti, ekonomičnosti i odgovornosti pri radu, aktivno korišćenje kompjutera prilikom izrade proračuna, aktivno korišćenje kompjutera prilikom izrade (crtanja) tehničke dokumentacije…

Kompetencije i ishodi učenja – po završetku školovanja učenik će znati i umeti:

 • primeniti osnove tehničkog crtanja i elemenata mašina pri analizi i pripremi proizvodno-tehnološkog procesa
 • crtati pomoću kompjutera
 • primeniti tehničke materijale pri analizi i pripremi proizvodno-tehnološkog procesa
 • primeniti tehničku mehaniku pri analizi i pripremi proizvodno-tehnološkog procesa
  Primenjena mehanika - KLIKNI / TAPNI na sliku

  Primenjena mehanika – KLIKNI / TAPNI na sliku

  Mehanika je svuda oko nas.
  Mehanika predstavlja osnovu za mnoge prirodne nauke. Značaj mehanike se ogleda u tome i da je to bazični predmet i u mnogim drugim školama. Osnove mehanike se izučava i na POLICIJSKOJ I NA VOJNOJ AKADEMIJI.
  Mehanika se izučava na: Mašinskom, Građevinskom,Saobraćajnom, Šumarskom, Poljoprivrednom, Rudarskom i mnogim drugim fakultetima.

 • proračunati i konstruisati elemente mašina i sklopove (vratila, ležajevi, zupčanici, zavrtnjevi, …)

 • proračunati i konstruisati jednostavne alate i uređaje
 • izvoditi mašinska merenja, ispitivati svojstva materijala i osigurati kvalitet proizvoda i tehnoloških procesa
 • projektovati tehnološke postupke i procese, izraditi tehnološku dokumentaciju
 • planirati i sprovoditi postupke održavanja
 • opisati elemente pneumatskih i hidrauličkih uređaja i sistema, izraditi jednostavne šeme i funkcionalno spojiti elemente

 • opisati i proračunati termodinamičke procese i veličine te ih primeniti na toplotne mašine i uređaje
 • primeniti osnove robotike, prepoznati i razlikovati upravljačke i regulacione procese i njihove elemente – u okviru predmeta „Automatizacija i robotika“ učenici na vežbama imaju na raspolaganju robota firme „FESTO“

 • primeniti komunikacione tehnologije i veštine, poslovno komunicirati s tržištem i upravljati ljudskim resursima

Nakon završenog školovanja, maturantima se pruža mogućnost zaposlenja u industriji mašina i alata, industriji procesne tehnike i upravljanja, automobilskoj industriji, kompjuterizovanoj mašinskoj obradi, konstrukcionim biroima, i drugim oblastima gde se koriste računarske tehnologije.

Ostali poslovi tkzv."plave kragne" - KLINI /TAPNI na sliku

Ostali poslovi tkzv.“plave kragne“ – KLINI /TAPNI na sliku

Znanja i veštine stečene u okviru obrazovanja mašinskog tehničara za kompjutersko konstruisanje omogućavaju obavljanje i nekih drugih srodnih zanimanja: automehaničar, bravar, zavarivač, operater na mnogim mašinama (CNC mašine, roboti,…) i u gotovo svim industrijama koje postoje u našem gradu.

Zbog opsežnog teorijskog i praktičnog izučavanja stručnih predmeta, kao i izučavanje matematike u dovoljnoj meri ovaj obrazovni profil pruža velike mogućnosti za nastavak školovanja na fakultetima (mašinski, elektro-tehnički, elektronski, informatički, tehnološki, građevinski…) ili na višim školama strukovnih studija, mada je moguće upisati i druge fakultete kao što su matematički, filozofski, filološki, FON ili neki drugi.

Ovaj tekst je dostupan u PDF verziji OVDE