Category Archives: Mehanika fluida

Namenjeno učenicima 2. razreda i drugima…

Priča o potisku, Arhimedovo otkriće

Jedna legenda govori da je autor poznatog uzvika «Eureka!», znameniti antički mislilac Arhimed iz Sirakuze od svog vladara, dobio zadatak da odredi koliko u sastavu njegove krune ima bakra, a koliko zlata, tako da ne rastavlja (oštećuje) krunu.

Arhimedov zakon

Određivanje sastava krune

Arhimedovo otkriće

Uzvik je navodno nastao dok se Arhimed brčkao u kadi i «prosvetlilo» mu se da je lakši dok je potopljen u vodi negoli kad je izvan nje. Istrčava na ulicu i viče „Eureka!“. Pogodio sam! Pronašao sam.To mu je dalo ideju kako da reši zadani problem.Tragom rešavanja problema došao je do puno važnijeg zaključka, koji poznajemo kao Arhimedov zakon, koji glasi :

„Ako se telo lakše od tečnosti položi u nju, ono će uronuti toliko da zapremina tečnosti jednaka zapremini uronjenog tela ima istu težinu kao celo telo.“

Ovaj zakon je ostao neizmenjen do danas. Na telo koje je uronjeno u fluid deluju sile. Prva sila za koju znamo da deluje na telo je sila teža. Ona zavisi od mase tela m i gravitacionog ubrzanja g. Ta sila deluje na telo prema dole. Njoj suprotna sila koja smanjuje težinu tela i deluje u suprotnom smeru zove se sila potiska.

Kako objašnjavamo silu potiska?
Kada su u 18. veku sagrađeni prvi gvozdeni brodovi, mnogi su bili uvereni kako će potonuti jer je gvožđe preteško da bi moglo plutati. Ali, čelični brodovi, svi znamo, ipak plutaju… kako ie to moguće?

Aplet „Sila potiska u tečnostima  pokazuje jednostavan eksperiment koji demonstrira Arhimedov zakon.